Український  Русский  
  Вхiд
    

Регламент REACH → Коротка інформація про регламент REACH


Нижче ми публікуємо переклад вкладки «About REACH» з сайту Європейського Хі-мічного Агентства:

Що таке REACH?

REACH - Регламент по Реєстрації, оцінці, Дозволу і Обмеженню Хімічних речовин. Він набув чинності 1-го червня 2007, з метою спрощення і поліпшення колишньої законо-давчої бази щодо використання хімічних речовин, у країнах ЄС. REACH покладає велику відповідальність на промисловість для того, щоб управляти ризиками для здоров'я людини і навколишнього середовища від застосування хімічних речовин.

У принципі REACH звертається до всіх речовин: не тільки хімічних речовин, використовуваних у виробничих процесах, але також і в нашого щоденного життя, наприклад у продуктах для прибирання, фарбах, а також як у виробах, таких як одяг, меблі та електричні прилади.

Цілі REACH:

  • Покращення захисту людського здоров'я та навколишнього середовища від загроз, які можуть викликатися хімічними речовинами;
  • Поліпшення конкурентоспроможності промисловості хімічних речовин ЄС, ключового сектора для економіки ЄС;
  • Просування альтернативних методів оцінки небезпеки речовин;
  • Гарантування вільного обігу речовин на внутрішньому ринку Європейського Союзу;

Чому REACH?

REACH замінює собою приблизно 40 чинних законодавчих актів більш зручним і поліпшеним Регламентом. Інші законодавства, які регулюють застосування хімічних ре-човин (наприклад, в косметиці, миючих засобах) або пов'язані законодавства (наприклад, здоров'я і безпеку робочих, що звертаються з хімічними речовинами, безпека продуктів, будівельних матеріалів) не замінених REACH, продовжать застосовуватися. REACH роз-роблений таким чином, щоб не накластись або не ввійти в суперечність з іншими хіміч-ними законодавствами.

Як REACH буде працювати?

REACH змушує промисловість нести більшість обов'язків з управління погрозами, що подається хімічними речовинами і надати користувачам відповідну інформацію безпе-ку їхнього застосування.

Паралельно з цим, Європейський Союз може вжити додаткових заходів з особливо небезпечних речовин, де є потреба у додаткових діях на рівні ЄС.

REACH також створює Європейське Хімічне Агентство (ЕХА) для централізованої координації виконання процесів.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні ідентифікувати небезпеки і управляти ризиками, пов'язаними з речовинами, які вони поставляють на ринок. Для речовин, вироблених або імпортованих у кількостях 1 тонна і більше щорічно на одну особу, виробники та імпортери повинні продемонструвати, що вони відповідно зробили так за допомогою реєстраційного досьє, яке повинне бути представлене Агентству.

При отриманні реєстраційного досьє, Агентство може перевірити, що воно відповідає Регламенту і повинно оцінити пропозиції з тестування для того, щоб гарантувати, що оцінка хімічних речовин не буде приводити до непотрібного тестування, особливо на тваринах.

У разі необхідності, влада може також вибрати речовини для більш широкої оцінки, з тим, щоб далі досліджувати речовини, що викликають занепокоєння.

REACH також вводить систему дозволів, покликану гарантувати, що речовинами зі ступенем дуже високого неспокою відповідно управляють, і вони прогресивно будуть за-мінені більш безпечними речовинами чи технологіями або використовуватися далі тільки в тому випадку, коли є очевидна користь для суспільства від застосування речовин. Ці речовини будуть розташовані за пріоритетами і протягом певного часу будуть включені до Додатка XIV. Як тільки вони потрапили в цей список, промисловість повинна буде представити заяву Агентству на отримання дозволу для тривалого використання цих речовин. Крім того, влада ЄС можуть ввести обмеження на виготовлення, використання або розміщення на ринку речовин, що викликають неприпустимий ризик до людському здоров'ю або навколишньому середовищу.

Виробники і імпортери повинні надати своїм наступним користувачам інформацію про ризики, для того, щоб вони використовували речовина безпечно. Це буде зроблено шляхом класифікації та маркування, а так само Паспорти безпеки у випадках, коли це необхідно.

Речовини можуть бути звільнені від усіх або частини зобов'язань за REACH. Ці пільги не описані докладно в цій частині веб-сайту (Про REACH). Більше інформації щодо пільг може бути знайдено, використовуючи навігатори. Компаніям настійно радять вико-ристовувати навігатори, щоб дізнатися, потрапило їх речовина під звільнення за REACH.

Чи буде випущено керівництво для виконання зобов'язань за REACH?

Керівництво було розроблено в останні кілька років для промисловості і влади з метою виконання зобов'язань за REACH. Документи для керівництва були обговорені відповідними службами Європейської Комісії, залучаючи представників Промисловості, Держав-учасників та неурядових організацій.

Завершені документи керівництва видані на цьому веб-сайті.

Національні служби допомоги будуть установлені в кожному держав-учасниць з тим, щоб забезпечити Рада промисловості знаннями про зобов'язання та про те, як виконати зобов'язання з REACH, особливо щодо реєстрації.