Український  Русский  
  Вхiд
    

Послуги


Ми готові виконати повний набір послуг для відповідності Вашого підприємства Рег-ламенту REACH - від надання необхідних консультацій до остаточної реєстрації речовин у Європейському Хімічному Агентстві:


1. Консультування та підготовка необхідних документів для проходження реєстрації відповідно до вимог REACH.

 • Рекомендації щодо мінімізації суми витрат на процедури, що проводяться ЕХА;

ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ може консультувати Вашу компанію про те, як уникнути непо-трібних витрат на процес реєстрації, як скоротити ці витрати або відкласти їх настільки, наскільки це можливо. Для цих цілей можуть бути запропоновані:

 • Схеми перенаправлення відповідальності по реєстрації;
 • Можливості розподілу витрат між учасниками консорціуму;
 • Ефективне використання відстрочки реєстрації для речовин, що експортуються в кількостях менше 1 000 тонн;
 • Ефективне використання нижніх меж обсягу річного експорту, що призведе до мінімізації вимог до реєстраційного досьє.

 • Повідомлення про специфічні правилах і нормах REACH, застосовних до Вашого підприємства;

REACH як і раніше знаходиться в процесі доопрацювання!

Нове тлумачення положень законодавства, нові релізи Документів Технічного Супро-водження (Technical Guidance Documents) і перегляд додатків до закону REACH, все це вимагає щоденного моніторингу. ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ веде постійну роботу по сте-женню за всіма відповідними розробками в законодавстві ЄС і, тому, буде вчасно спові-щати Вас про всі зміни, які стосуються інтересів Вашого підприємства.

Для цілей моніторингу ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ вивчає всі взаємопов'язані нові і пе-ревидавалася Документи Технічного Супроводження (загальний обсяг яких уже переви-щує 10 000 друкованих сторінок); ми перебуваємо в щільному контакті з міжнародними бізнес спільнотами в Гельсінкі та інших країнах ЄС; ми вивчаємо всі публікації ЕХА і Єв-рокомісії, пов'язані з REACH і використовуємо інформацію і досвід наших фінських парт-нерів-консультантів.

Ви будете гарантовано обізнані нами через новині листа, а за специфічними і критич-ним питань, ми буде особисто Вас повідомляти.

 • Інформування Ваших Європейських імпортерів;

Ми будемо готувати інформацію англійською мовою про Предрегістраціі і Реєстрації в ЕХА за правилами REACH, яку будемо надавати Вашим Європейським імпортерам аж до кінцевих користувачів. Таким чином, Ваші імпортери будуть повідомлені про правила, накладених на них нормативами REACH, а наступні користувачі будуть отримувати інформацію про проходження процедур Попередньою реєстрації та Реєстрації Вашої продукції.

 • Аналіз та рекомендації з питання реєстрації Вашої продукції.

Після процесу Попередньою реєстрації ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ проведе аналіз ситу-ації за допомогою інформаційного обміну SIEF по кожному речовині, яке Ви побажаєте реєструвати за собою. (Число та кількість інших потенційних реєстрантів, присутність ве-ликих і малих європейських виробників, провідних реєстрантів, плани формування консорціуму, ранні терміни Реєстрації і т.д.)

Про речовини, які Ви побажаєте реєструвати, ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ буде консуль-тувати Вас з того, як кооперуватися з іншими потенційними реєстрантами речовин і по інших можливостей мінімізації реєстраційних витрат.

2. Виконання всіх обов'язкових вимог в Єврокомісії та ЕХА в інтересах Вашого підприємства

 • Реєстрація речовин;

Ваша продукція буде правильно і в найбільш стислі терміни (наскільки це можливо технічно) зареєстрована.

Де це можливо, будуть отримані найбільш пізні терміни, які зобов'язують проведення остаточної Реєстрації.

Там де це буде потрібно, ГК СПЕЦІНТЕРПРОЕКТ візьме участь в інформаційному обміні від Вашого особи для правильної ідентифікації речовини і правильного заповнення реєстраційного досьє.

Ми проведемо Реєстрацію речовини за всіма вимогами, як тільки нами буде отримана вся необхідна і доступна інформація.

 • Створення та супроводження бази даних по предмету реєстрації відповідно до зако-нодавчих норм;

Створення та підтримка в актуальному стані інформації вимагається за законодавст-вом для національних дозвільних органів і влади, такої як найменування та координати імпортерів, які поставляються обсяги на ринок, записи з розповсюдження даних Паспорти безпеки і т.д.

 • Обов'язкове інформування по предмету реєстрації органів дозвільної системи і влади, а також наступних користувачів;

Своєчасне виконання вимоги законодавства щодо здійснення інформування подальшої ланцюга постачань та ЕХА. (Наприклад, повідомлення про використання дозволеного речовини, відповіді на запити покупців і т.д.)